พจนานุกรมทหารอากาศ Royal Thai Air Force Dictionary
พจนานุกรมทหารอากาศ อำนวยประโยชน์ในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ การออกเสียง การแสดงภาพประกอบ
ความหมายของคำศัพท์คำหนึ่งๆ นั้นอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมทหารอากาศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

การป้อนคำศัพท์เพื่อแสดงคำแปลนั้น ถ้าป้อนคำศัพท์อังกฤษ ระบบก็จะแสดงคำแปลให้เป็นภาษาไทย
และถ้าป้อนคำศัพท์ไทย ระบบก็จะแสดงคำแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ

ป้อนคำศัพท์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “แปลคำศัพท์” ระบบจะแสดงความหมาย
รับฟังเสียงคำศัพท์ ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “รูปลำโพง”
แสดงภาพประกอบ ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “รูปภาพหรือวีดิโอ”
Information